Logopedie Gassel Home

Logopedie Gassel

Welkom…

Gassel, welkom op de website.

Logopedie Gassel
Uw moderne logopediepraktijk in Gassel en omgeving

 

. Onze moderne praktijk biedt hulp op het gebied van spraak, taal, stem, adem, eet- en drinkproblemen of het gehoor.

Stem en Vocal Coaching

Logopedie Grave1

Door verschillende oorzaken kunnen adem- en/of stemklachten ontstaan. Vaak bestaat er een relatie tussen die twee.

 

 

Spraak en Stotteren

Logopedie Grave4

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst.

 

Gehoor en Auditieve verwerking

Logopedie Grave7

Een goed gehoor is belangrijk voor een goede spraak- en taalontwikkeling. Zeker bij jonge kinderen is dit iets om goed in de gaten te houden. Een goede luistervaardigheid vormt een basis voor het succesvol leren lezen en spellen.

 

Adem en Hyperventilatie

product_2

Tijdens zanglessen werken we intensief met onze ademhaling. Ademtechniek is dan ook een van de belangrijkste basisvaardigheden om je stem gezond en vrij te kunnen hanteren.

 

Taal, Lezen, Schrijven en Dyslexie

product_5

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Er is taal nodig om gedachten over te brengen naar iemand anders.

 

Counseling en Coaching

product_8

Mede door het stellen van vragen wordt er een blik geworpen op het echte innerlijke bewegen. Het waarom en het hoe. Een paar voorbeelden waar u in uw leven tegen aan kunt lopen en waarvoor counseling een oplossing kan bieden.

 

Slikken

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel is hiervoor noodzakelijk.

 

Afwijkende Mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mond gedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

 

Larynx manipulatie en Massage

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd (manuele facilitatie), waardoor er een betere balans ontstaat in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning.

 

Logopedie Gassel = Christel Mulder en medewerksters

Onze visie

Logopedie Gassel verleent op professionele en klantvriendelijke wijze allround logopedische zorg op maat op basis van actuele ontwikkelingen en inzichten, waarbij de cliënt en diens hulpvraag centraal staan.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van logopedische zorgverlening. Wij beogen ons door een professionele werkwijze te profileren bij de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.
Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.

Specialisaties van Team Logopedie Gassel

Sinds 1991 werkt Christel Mulder als allround Logopediste.Visie en specialisatie Logopedie GraveZij draagt onze visie en heeft brede ervaringen in uiteenlopende zettingen opgedaan en talloze bijscholingen gevolgd. Sinds 2005 heeft ze Logopedie Grave overgenomen. Christel is allround (pre)logopedist / Counselor-Coach.
Daarnaast werken wij multidisciplinair samen met branche- en beroepsorganisaties. Voor meer informatie over onze samenwerking, klik hier.

Ons Logo
Voor degenen onder u die niet meteen herkennen wat ons logo symboliseert, hier enige toelichting. Er worden hersenen getoond. Vanuit de hersenen wordt vrijwel alles bestuurd waaraan logopedie gekoppeld is. Binnen de hersenen zijn 2 hoofdjes te zien. Deze hoofdjes representeren communicatie in de breedste zin. Binnen die hoofdjes zijn puzzelstukjes zichtbaar. U en wij puzzelen ten slotte heel wat af om samen tot een goed logopedisch resultaat te komen.

Gecertificeerde therapie vormen

 • Prelogopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en peuters)
 • Fonologische articulatieproblemen (methoden Metaphon / Hodson & Paden)
 • Sensorische Integratie
 • Dyslexie behandeling
 • Larynx manipulatie
 • Orale facilitatie
 • Oromyofunctionele therapie (OMFT) foute tonghouding, afwijkend slikken, open mondgedrag, duim- of speenzuigen ism tandarts of orthodontist
 • Nasaleren (Pahn)
 • Accent methode (Svend Smith)
 • Coblenzer
 • Hanen oudercursus
 • Communicatieve taaltherapie
 • Prompt methode
 • Video interactiebegeleiding
 • Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
 • Dysartie behandeling
 • Afasie behandeling
 • Stotter behandeling
 • Autogene training
 • Adem therapie, bijvoorbeeld bij hyperventilatie
 • Schisis
 • Autisme
 • Logopedie bij Downsyndroom

Overasselt, Nederasselt, Heumen, Malden, Reek, Grave, Velp, Langenboom, Mill, Landerd, Schaijk, 

E
E

Geef een antwoord